Полагане на саморазливна замазка с вкл. пинчета за ниво и грунд

Услугата включва:

1. Грундиране с грунд за замазка PE 260

2. Полагане на самoразливна замазка NC 110