Монтаж на паркет

 Цената е с  ДДС и включва труд и висококачествено немско лепило MK 92